שימוע בלב פתוח ובנפש חפצה

רבים הם המקרים בהם מחליט המעסיק לזמן את העובד לשימוע ואולם, שימוע אינו טקס שיש לעשותו “כמצוות אנשים מלומדה” ובטח שלא למראית עין כדי לצאת ידי חובה.

המדובר בזכות יסוד של העובד אשר מקורה בכללי הצדק הטבעי והיא מחייבת מתן הזדמנות הוגנת לעובד להשמיע את טענותיו  ולהתגונן בפני מעסיקו ואף לנסות לשנות את עמדת המעסיק בטרם תינתן החלטה בדבר גורלו התעסוקתי.

מדובר אם כן בהזדמנות אמיתית ונאותה להשמיע את טענותיו של העובד, ויש להקפיד הקפדה מדוקדקת ומלאה על כך כי ייעשה שימוע  “בלב פתוח ובנפש חפצה” (ע”ע 231/99 אורי חייק – שירות התעסוקה, ניתן ביום 29.5.01; דב”ע נד/33-3   יעקב בר מנשה – שרות התעסוקה פד”ע כו 423; ראה לעניין זה גם השופט י. זמיר בספרו “הסמכות המינהלית” הוצאת נבו, 1996, כרך ב’ עמ’ 813).

יש ליתן את גם הדעת גם לפררגוטיבה של המעסיק בניוד עובדים ובשינוי לוגיסטי במקום העבודה, כפי שקבע בית הדין הארצי לעבודה:

“הפררוגטיבה הניהולית היא מושג המשקף את כוחו של המעסיק להכניס שינויים, לנייד עובדים ממקום למקום ומתפקיד לתפקיד, לקבוע חלוקת עבודה שונה וכיוצאים באלה עניינים.” (ע”ע (ארצי) 674/05 ויזנר – מדינת ישראל, רשות השידור, ניתן ביום 28.3.07, בסעיף 19; להלן – “פרשת ויזנר”).

יחד עם זאת נקבע כי

– “לפררוגטיבה הניהולית … ישנן הגבלות. הגבלות אלו מאפשרות לבית הדין להעביר את החלטות הנהלת הרשות תחת מבחן הביקורת השיפוטית, ולהתערב בהן כאשר נדרש הדבר על מנת לאזן בין זכויות ההנהלה מכוח הפררוגטיבה הניהולית הנתונה לה, לבין זכויותיו של העובד… הגבלה אחת … על ההנהלה מוטלת החובה לפעול בתום לב, ומתוך שיקולים ענייניים, בעת קבלת החלטות הנוגעות לניהול הגוף עליו היא מופקדת. כך, מוטלת על ההנהלה החובה לקבל את החלטותיה מתוך התחשבות בעובד, ברצונותיו, שאיפותיו וכישוריו. הגבלה שנייה מקורה בזכות הטיעון. … חובה זו כוללת בחובה את החובה להגיב לטענות העובד, לדרישותיו, ולהתייחס אליהן באופן ענייני.” (פרשת ויזנר, פסקה 3 לפסק דינו של הנשיא אדלר; עס”ק 26/07 מדינת ישראל, המשרד להגנת הסביבה – הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל, ניתן ביום 11.9.08, סעיף 12 לפסק הדין).

הנה כי כן, אין לדלג על חובת השימוע וכי מומלץ לעובד להגיע לשיחת השימוע בליווי עורך דין אשר עוסק בדיני עבודה ובקיא בפסיקה ובחקיקה הרלוונטית.

אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי וכי מומלץ להיוועץ עם עו”ד בכל ענין וענין משפטי כזה או אחר.

עורך הדין דניאל קליין עוסק בדיני עבודה, ליווי עובדים לשיחות שימוע, ייעוץ משפטי, ייצוג בבית הדין לעבודה ובערכאות נוספות. יש לתאם פגישה במשרדנו  03-7908035 או ליצור קשר ישיר עם עו”ד קליין.

נייד 054-2-27-27-47

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הודעת וואטסאפ
נגישות
צלצלו עכשיו !