פיצויי פיטורים מכוח סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים

ישנם מצבים בהם מבקשת העובדת אחר הריונה להתפטר משל פוטרה (או עובד בשינויים המחוייבים), לשם כך קיימת התייחסות מפורשת בחוק.
סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי :
"(א) התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה- יראו לעניין חוק זה את התפטרותה כפיטורים….
(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו בשינויים המחויבים, על עובד, והכל אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1)בת זוגו של העובד הועסקה כעובדת במשך ששה חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו; לעניין זה יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עובד ומעביד;
(ג) התפטר אחד מבני הזוג כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) לפי הענין, לא יחולו הוראות סעיף זה על בן הזוג השני".

סעיף 7 לחוק פיצויי פיטורים הוא בעל תכלית סוציאלית, ונועד ליצור תנאים לעובד בהם יוכל העובד להקדיש את זמנו לטיפול בילד מבלי שיפסיד את פיצויי הפיטורים (עד"מ(ארצי) 300022/98 אורלי חזן נ' אורטל שירותי כוח אדם בע"מ, פד"ע לו 172 (להלן: "עניין אורלי חזן") שני תנאים מצטברים צריך שיתמלאו על-מנת שתקום זכאותו לפיצויי פיטורים מכוחו. האחד – לידה, והשני מטרת ההתפטרות – טיפול בילד. מקום בו עובד מתפטר ממקום עבודתו ומתחיל לעבוד במקום עבודה אחר, די שיוכיח כי תנאי העבודה במקום החדש היו נוחים יותר לטיפול בילד, לרבות שעות עבודה מצומצמות באופן משמעותי מאלה הנהוגות במקום העבודה הקודם, על מנת שתקום לו זכאות לפיצויי פיטורים. בנסיבות אלה נקבע כי ההתפטרות נועדה לאפשר להורה שהות ארוכה משמעותית עם הילד תוך טיפול בו (ראה לעניין זה פס"ד דינה חבה) המועד הקובע לבחינת זכאות לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים, הוא מועד ההתפטרות. לא די בעצם ההתפטרות בסמוך ללידה כדי שזו תיראה כפיטורים, אלא צריך להראות שההתפטרות הנה למטרה מוגדרת של טיפול בילד. נטל הראיה מוטל על העובד כי אכן התפטר על מנת לטפל בילד, אולם כאשר העובד מתפטר לאחר לידה, קיימת בדרך כלל חזקה (הניתנת לסתירה בידי המעסיק) כי התפטרותו סמוך לאחר הלידה היא לצורך טיפול בילד שנולד.
עינינו הרואות כי כל מקרה ייבחן לגופו ויש להיוועץ עם עורך דין אשר עיסוקו בתחום דיני העבודה על מנת לכלכל צעדים משפטיים כדבעי

עו"ד דניאל קליין עוסק בדיני עבודה כתחום מרכזי ועיקרי, ניתן לקבוע פגישת ייעוץ משפטית במשרדנו – ישירות בטלפון 0542-272747

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הודעת וואטסאפ
נגישות
צלצלו עכשיו !