נטל ההוכחה – גמול שעות נוספות

 

סעיף 26ב’ לחוק הגנת השכר, שכותרתו “נטל הוכחה” קובע חובת הוכחה על המעביד במקרה בו לא הציג רישומי נוכחות:

(א) בתובענה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה שנויות במחלוקת שעות העבודה שבעדן נתבע השכר, תהא חובת ההוכחה על המעביד כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת, אם המעביד לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה, ככל שהוא חייב לנהלו; בסעיף זה- “גמול שעות נוספות”, “גמול עבודה במנוחה שבועית”- כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951; “פנקס שעות עבודה”- פנקס שעות עבודה לפי סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951, או פנקס לפי סעיף 31 לחוק עבודת הנוער, התשי”ג-1953.

 

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הייתה התובענה לתשלום שכר עבודה בעד גמול שעות נוספות, תהא חובת ההוכחה על המעביד כאמור באותו סעיף קטן, רק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על שישים שעות נוספות חודשיות.

(ג)..

בפסק דין (ע”ע (ארצי) 15546-05-11 שמעון בוסקילה נ’ נתיבי מעיין אביב בע”מ, מיום 24.2.15), נפסק מפי כב’ השופט איטח כי משמעות סעיף זה היא כי:

“..ככלל את המונח “חובת ההוכחה” ודאי זה הקבוע בסעיף 26ב'(א) לחוק הגנת השכר, יש לפרש כמתייחס אל נטל השכנוע, קרי אל חובתו של המעסיק לשכנע את בית הדין כי “העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת”. לא שכנע המעסיק את בית הדין בעניין זה, כי אז תידחה טענת המעסיק ותתקבל טענת העובד כי עבד באותן שעות שנויות במחלוקת (עד להיקף הקבוע בסעיף 26ב(ב) לחוק- 15 שעות לשבוע או 60 שעות לחודש). … “

לפיכך, מקום בו המעסיק לא מציג את רישומי הנוכחות, עליו הנטל לשכנע את בית הדין כי העובד לא עמד לרשות העבודה בשעות השנויות במחלוקת. העובד צריך להציג בעדות את גרסתו בדבר עבודה בשעות השנויות במחלוקת.

עוד נקבע בעניין בוסקילה, כי העובד אינו נדרש להביא “ראשית ראיה” או “דבר מה לחיזוק” גרסתו העובדתית. נקבע כי:

חובת ההוכחה המוטלת על תובע גמול שעות נוספות היא מינימלית, ודי בתצהיר התומך בתביעה, או לגבי מי שאינו מיוצג, די בכתב תביעה, ובלבד שיכתבו במסמכים אלה מהן שעות העבודה הנתבעות על ידו“.

קרי על העובד מוטל הנטל לספק גרסה עובדתית בנוגע לשעות עבודתו עליה יוכל להיחקר, ולאחר מכן עובר נטל השכנוע למעסיק.

אם כן, נוכח הוראת סע’ 26 ב’ לחוק הגנת השכר ופסיקתו של בית הדין הארצי בעניין בוסקילה, הרי במקרה בו הנתבעת לא תציג רישומי נוכחות אשר אותם היא חייבת לנהל על פי חוק, הרי שיועבר אליה הנטל להוכיח כי התובע/ת לא עבד/ה בשעות הנוספות, וזאת בהתייחס לעבודה בשעות נוספות עד להיקף 60 שעות בחודש.

כדאי מאוד להגיע לפגישת ייעוץ משפטית סדורה ומקצועית מעורך דין העוסק במשפט עבודה  ובפרט מומחה בזכויות עובדים לרבות הלנת שכר, פיטורים, התפטרות בדין מפוטר, עבודה בשעות נוספות, התעמרות, התנכלות תעסוקתית וכיו”ב כדי להתנהל נכון ולקבל החלטות משפטיות נכונות.

עורך הדין דניאל קליין מומחה בדיני עבודה ,בקיא בדין האזרחי תוך ייצוג עובדים רבים בבית הדין לעבודה תוך מיצוי זכויותיהם על פי דין. אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי או מתן חוות דעת משפטית , מומלץ מאוד וכדאי להתייעץ עם עורך דין לדיני עבודה, בטרם יכלכל העובד את צעדיו מול המעסיק.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הודעת וואטסאפ
נגישות
צלצלו עכשיו !