חשיבות שיחת השימוע לעובד

הליך השימוע הינו יציר הפסיקה ואינו מעוגן בחוק. אי לכך, מעסיקים רבים חושבים לתומם כי ניתן לוותר עליו. יתירה מכך, עובדים רבים סבורים לתומם כי ניתן לוותר על שיחה חשובה זו ובמקרים רבים אף בוחרים להתעלם מקיומה. במאמר זה, נתמקד בחשיבות קיום שיחת השימוע ונעמוד על היקפה.

ובכן, על המעסיק לערוך לעובד שימוע כאשר נשקלת האפשרות לסיום העסקתו מכל סיבה אפשרית העומדת על הפרק – הן בשל בעיות משמעת והן בשל צמצומים מערכתיים וכיו"ב .

יושם אל לב, כי חובת המעסיק לקיים שיחת שימוע הינה אף כאשר מבקש הוא לשנות את תנאי העסקתו של העובד לרבות שינויים הכרוכים בהעברת העובד לתפקיד אחד או לסניף אחר, קל וחומר לשנות את תנאי שכרו ושעות עבודתו וכיו"ב.

בשיחת השימוע (פשוטה כמשמעה) יש לשמוע את העובד כדי שיוכל להגיב לטענות גופן ואף לנסות ולשכנע את המעסיק לחזור בו מטענותיו כלפיו. יש בקיום שיחת השימוע משום חשיבות בסיסית ויסודית בקיום זכויותיו של העובד ולא ניתן לדלג על זכיותיו של העובד בשל סיבות כאלה או אחרות.

קיום שיחת השימוע חייב להתבצע תוך שקיפות מלאה, בחפץ לב, בהגינות ובתום לב מבלי להעלים מידע כזה או אחר מהעובד. על המעסיק לשמוע בנפש חפצה את טיעוניו של העובד. ואולם עוד לכן, על המעסיק לנקוט בכללים מסודרים לעריכת שיחת השימוע ועובר לקיומה.

כך למעשה, מחויב המעסיק לזמן את העובד לשיחת השימוע (זמן סביר מראש) ובצורה מסודרת ולפרט כדבר הדבור על אופניו את הסיבות בגינן מזומן העובד לשימוע. יודגש כי לעובד הזכות המלאה לעיין במסמכים עליהם מבסס המעסיק את טיעוניו; יש לערוך את שיחת השימוע בפני גורם הבקיא בעניינו של העובד והמוסמך לקבל החלטות בעניין זה ; יש לעדכן את העובד כי הוא רשאי להגיע לשיחת השימוע בליווי עורך דין או כל מלווה מטעמו (בעניין זה, מומלץ מאוד להגיע לשיחת השימוע מלווה ע"י עו"ד העוסק בתחום דיני העבודה) ; על המעסיק לערוך פרוטוקול מסודר אשר ישקף את הנאמר בשיחת השימוע ואף מומלץ להקליטה.

זכות השימוע היא זכות בסיסית כאמור ואינה שונה מהזכות האמורה במגזר הציבורי. מכל האמור לעיל, עולה כי חשיבות קיום שיחת השימוע הינה נדבך מרכזי בסיום העסקתו של העובד ולא ניתן לדלג על חובת עריכתה. מומלץ ורצוי מאוד כי העובד יגיע לשיחת השימוע בליווי עורך דין העוסק בתחום דיני העבודה על מנת שיעמוד נכונה על זכויותיו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הודעת וואטסאפ
נגישות
צלצלו עכשיו !