הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים במקום העבודה

במסגרת תיקון 13 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 נחקק סעיף 20א לפיו לצד זכות העובד להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, קיימת חובה של המעסיק לוודא קיומו של חדר שירותים תקין במקום העבודה או בקרבתו. עוד נקבע כי הפרת הוראות הסעיף תיחשב להפרת הוראות לפי חוק הזכות לעבודה בישיבה. חובה זו עולה גם מהוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. על מעסיק מוטלת חובה לדאוג כי לעובד תהיה גישה זמינה למתקני נוחיות במהלך שעות העבודה. חובת מתן הגישה כוללת בחובה גישה חופשית ללא גביית תשלום תמורת השימוש במתקן השירותים; זכותו של עובד לצאת להפסקה לשם שימוש בשירותים, שיהיו ממוקמים בסמוך למקום עבודתו, היא זכות מגן הנגזרת, בדומה לזכות העובד לישיבה בעבודה, מערכים של כבוד האדם העובד.

נוכח סעיף 20א(ד) לחוק, על המעסיק מוטלת חובה לדאוג לתנאי עבודה הולמים הכוללים גם אפשרות גישה לחדרי השירותים. הוראות תיקון 13 לחוק לא קבעו מה צריך להיות המרחק ממקום העבודה אל חדר השירותים שבקרבתו, ואף לא נקבעו תקנות בעניין זה. על המרחק להיות במתחם הסבירות העולה מהנסיבות הספציפיות הנוגעות למקום העבודה הספציפי וההקשר התעשייתי. האיזון הראוי בין זכות העובד לנגישות לחדר שירותים במקום העבודה או בקרבתו צריכה להיעשות בהתאמה לזמן הניתן לו כהפסקה למטרה זו והמהווה זכות בפני עצמה. בנוסף, בשקילת המרחק הראוי יש לקחת בחשבון את המורכבות של בניית שירותים ולאפשר גמישות התואמת את אופי ההעסקה. )ראו ס"ע (אזורי ב"ש) 35854-10-10 )פורסם בנבו, 13.03.2014).

על פי תיקון 13 לחוק, מועד תחילתו הוא מיום 1.1.10 ואולם בכל הנוגע לתחולתה של הוראת סעיף 20א(ב)(1) לחוק, קרי, חובת המעסיק לוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים במקום העבודה או בקרבתו, הרי שמועד  כניסתה לתוקף נקבע ליום 16.6.10 וזאת על מנת לאפשר היערכות המעסיקים בהתאם (עמ' 30-31 לפרוטוקול מס' 125 של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות).

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי. מומלץ מאוד להתייעץ עם עו"ד הבקיא בדיני עבודה על מנת לקבל ייעוץ משפטי פרטני יסודי בהתאם לנסיבות המקרה הקונקרטי.

דניאל קליין – עורך דין דיני עבודה 0542-272747

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הודעת וואטסאפ
נגישות
צלצלו עכשיו !