הודעה מוקדמת ארוכה מהחוק

ישנם מקרים בהם המעסיק והעובד מחליטים יחדיו כי בהסכמה חוזית – תבוא הודעה מוקדמת ארוכה מהקבוע בחוק, האם הדבר אפשרי?

נכון לעת הזו, טרם נקבעה הלכה מחייבת בבית הדין הארצי ואולם, ניתן לראות בבתי הדין האזוריים כי הדבר אפשרי ומחייב את הצדדים.

כך למשל,נקבע ב: סע"ש (אזורי ת"א) 46096-10-19  שלי פיינשטיין – אקסיומה פתרונות מידע בע"מ (נבו 18.04.2022)‏‏:

"ראשית, מדובר בהסכמה חוזית סדורה ומפורשת עליה הסכימה התובעת בחתימתה. בהגיע רגע האמת, אין התובעת יכולה להתנער מכך באחת, בהתעלמה כליל מהתחייבויותיה. אנו סבורים כי יש בכך כדי לחתור מהותית תחת עקרונות דיני החוזים. ההוראה בדבר מתן הודעה מוקדמת נקבעה באופן הדדי לשני הצדדים; מובן, כי גם במקרה שהנתבעת הייתה מחליטה לסיים את העסקתה של התובעת, אזי היא הייתה זכאית להודעה מוקדמת בת 60 ימים או לחלף תשלום בעד תקופה זו. לא יעלה על הדעת, כי הוראה זו תחייב את המעסיק בלבד ותאיין מתוכן את הסכמת הצדדים המפורשת בעניין. יפים לעניינו דבריה של כבוד השופטת יעל אנגלברג שהם בעניין זה:   הסכמת הצדדים לתקופה ארוכה יותר מזו שהם חייבים בה על פי דין, אינה מהווה פגיעה בזכות מזכויות המגן אלא הרחבה של הזכות. אין מקום לחייב מעביד בתקופת הודעה מוקדמת על פי הסכם המטיבה עם העובד, בעוד שהעובד יופטר מכך בטענה כי מדובר בפגיעה בזכויותיו. ההדדיות של הזכות הינה מתחייבת ומתבקשת ממהות יחסי העבודה בין הצדדים. יתרה מזו, ככלל, הסכמים יש לכבד ומשאין בהסכם כדי לפגוע בזכויות מוקנות של העובד, אין סיבה להורות על ביטול ההוראות –  הנוגעות לתקופת ההודעה המוקדמת המוסכמת והנתבעת חייבת בתשלום תמורת הודעה מוקדמת." [ק"ג (ב"ש) 2740-09 פיתויים בע"מ ע"י מנהלה הרוש יאיר – אלקובי מור (18.3.10)]."

הנה כי כן, חוזים יש לכבד ולקיים ובפרט כאשר מדובר בתנייה סבירה בהתאם לנסיבות העניין.

אין הדבר מהווה ייעוץ משפטי או חוות דעת, יש להיוועץ עם עו"ד הבקיא בדיני עבודה ובזכויות עובדים

 

עורך דין דניאל קליין עוסק בעניני עבודה תוך מתן מטרית הגנה בהתאם.

 

נייד: 0542-27-27-47

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הודעת וואטסאפ
נגישות
צלצלו עכשיו !