איסור פגיעה בעובד מחמת תביעה שהגיש

במקרים רבים בוחר המעסיק לפגוע בעובד נוכח תביעה שהגיש התובע או עמידה על זכויותיו.

חשוב להדגיש כי הדבר נוגד את החוק במפורש.

הדין החל במקרה הזה הוא סעיף 28 א' לחוק הגנת השכר תשי"ח – 1958, אשר מעניק הגנה לעובדים אשר בוחרים לעמוד על זכויותיהם בדרך של פנייה לערכאות.

וזו לשונו:

"לא יפגע מעסיק בשכרו של עובד, בקידומו בעבודה או בתנאי עבודתו, ולא יפטרו מהעבודה, מחמת תביעה שהגיש העובד או ארגון העובדים כאמור בסעיף 28(ב), בתום לב, לתשלום שכר מולן או לפיצוי הלנת שכר, או מחמת שסייע העובד בתום לב לעובד אחר או לארגון העובדים, בקשר לתביעה כאמור".

בע"ע 1503/02 יחיאלי – חברת השמירה בע"מ, מיום 6.5.2004 , להלן: עניין יחיאלי , נפסק:

"פיטוריו של עובד כסנקציה על כך שהגיש תביעה כנגד מעסיקו פסולים ואסורים מכל וכול. פיטורים שכאלה נגועים בהפרת זכות היסוד של המתדיין למיצוי הדין בערכאות ובפגיעה מהותית בה וכמוה בפקידה בזכות לשיוויון ולחופש ההתארגנות של העובדים. לא בכדי מורה סעיף 28 א לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958… הוראה זו מגלמת את עקרונות היסוד שעליהם עמדנו לעיל, פגיעה מהותית ועמוקה ממין זו בזכויות יסוד של העובד הייתה עשויה לגרום לביטול עצם הפיטורים. משלא נתבע סעד זה, יש להטיל על החברה תשלום פיצוי הולם למערער בגין פיטורים שלא כדין" וכן ראו בע"ע (ארצי) 52804-12-15 ינאי ריין – הומטקס ר.ע.ש.נ בע"מ, מיום 6.8.2018).

הנה כי כן, קיים איסור לפגוע בעובד תוך הפרת זכותיו המוקנות לו ומשכך, יש להתייעץ עם עורך דין אשר עיסוקו בתחום דיני עבודה.

עו"ד דניאל קליין מומחה לעניני עבודה והגנת זכויות העובד

ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון 03-7908036 או בנייד 0542-27-27-47

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הודעת וואטסאפ
נגישות
צלצלו עכשיו !