איסור דרישת נתוני אשראי לשם העסקה

לעיתים מעסיקים מבקשים ממועמדי עבודה פרטים אסורים ופסולים אשר מנוגדים לדין.

כך למעשה, הסדיר המחוקק איסור דרישת נתוני אשראי לשם העסקה.

החוק הרלוונטי לעניין זה הוא חוק נתוני אשראי, תשע”ו-2016 כאשר במסגרת סעיף 110 לחוק זה  נקבעו ההוראות הבאות:

  1. (א)  לא יבקש אדם, במישרין או בעקיפין, לשם העסקת אחר, בין במסגרת יחסי עבודה ובין שלא במסגרת כאמור, נתוני אשראי או דירוג אשראי לגביו, לרבות בדרך של הצהרה או שאלון בכתב, לא יקבל נתונים כאמור ולא יעשה בהם שימוש; הוראות סעיף זה לא יחולו על נתוני אשראי לגבי לקוח המפורסמים על פי דין.

(ב)  ביקש אדם נתוני אשראי, קיבל נתוני אשראי או עשה בהם שימוש בניגוד להוראות סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט לחייבו לשלם למי שנתוני האשראי לגביו פיצוי בלא הוכחת נזק בסכום שאינו עולה על הסכום הקבוע בסעיף 29א(ב) לחוק הגנת הפרטיות.

(ג)   הוראות סעיף זה יחולו גם על המדינה.

(ד)  לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בתובענה של עובד או מועמד לעבודה בשל הפרת הוראות סעיף קטן (א).

תשומת הלב מופנית לעובדה כי ניתן לתבוע בגין הפרת סעיף זה פיצוי ללא הוכחת נזק עד לגובה של 50,000 ₪.

האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי או חוות דעת משפטית כלשהיא.

עו”ד דניאל קליין עוסק בדיני עבודה תוך שמירת זכויות העובד.

ניתן לפנות למשרדנו לשם קביעת פגישת ייעוץ משפטית בהתאם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הודעת וואטסאפ
נגישות
צלצלו עכשיו !